اولین شماره فصلنامه میراث و گردشگری با نام «گیلگمش» منتشر شد. اين فصلنامه با ارزش كه در 188 صفحه روی كاغذی از پودر سنگ به چاپ رسیده است شامل ۷ بخش با عناوین چهارراه، ره‌گو، رهیافت، راه‌نامه، ره‌آورد، همراه و رو به راه است.

آرش نورآقایی، عضو شورای سیاست‌گذاری و رئیس کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، در خصوص شماره نخست این فصلنامه می‌گوید: «شماره نخست گیلگمش حاوی پرونده ویژه گردشگری خیابانی و موضوعاتی از قبیل سیر تحول زبان فارسی، سفره ایرانی، آیین‌های زمستانی در کوه‌های آند، مباحث فلسفی در گردشگری، سفر و گردشگری کم‌شتاب، گفت‌وگو با زوج رویا نونهالی و رامین حیدری، روایتی از دیجیتالیسم سفر و... است که نشان‌دهنده اهمیت واژه «راه» در ادبیات ایران و زبان فارسی است. در هر یک از این بخش‌‌ها نویسندگان نشریه تلاش داشته‌اند تا با حفظ انسجام و هدفمندی مطالب، تمامی حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری را پوشش داده و با ارائه مطالب متنوع و خواندنی، خوانندگان را با خود همراه و همسفر کنند.

در بخش «چهارراه» که نخستین بخش این فصلنامه است، به بیان برخی از جریان‌ها و رویدادهای گردشگری و میراث فرهنگی پرداخته می‌شود و در واقع این فصل از مجله، محلی است برای بررسی و تبادل اطلاعات. «رهگو» نیز به‌عنوان بخشی دیگر از این مجله، از گذشته راه‌خوانی شده و آثار و روایاتی را که از گذشته به ما رسیده مورد تحلیل قرار می‌دهد. در «رهیافت» که یکی دیگر از قسمت‌های این هفت‌گانه است، به موضوعات میراثی پرداخته شده است؛ از میراث ملی و جهانی گرفته تا میراث ملموس و ناملموس و هنرهای سنتی، صنایع دستی و آیین‌ها و رسوم به جا مانده از گذشته.

«راه‌نامه» نیز به‌عنوان بخش چهارم این فصلنامه، مباحث مربوط به گردشگری را به بحث می‌گذارد. «ره‌آورد» هم در هر شماره موضوعی ویژه را در قالب یک پرونده مورد کنکاش قرار می‌دهد. در ادامه و در بخش همراه، شما می‌توانید سفر را با ابعاد متفاوت آن از نظر بگذرانید. اما در بخش پایانی و هفتم نشریه، به بررسی روند و تحولات گردشگری و آینده این صنعت اشاره می‌شود؛ بخشی که با امید به رو به راه شدن اوضاع و احوال این صنعت، با عنوان «رو‌به‌راه»به خواننده ارزانی شده است.