مهدی عاصی
امتیاز: 50
ایران، یزد

0
جاهایی که رفتم

0
سفرنامه‌ها

0
نقدها

0
تصاویر
درباره من

موردی وجود ندارد.

موردی وجود ندارد.

علایق
  • عكاسی
  • غار
  • آبشار
  • زیارتی
  • ماجراجویی
  • طبیعت‌گردی